ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1752
2 ขอเชิญชม การแสดงโขนชุด “นางลอย” พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1281
3 เชิญรับฟังการบรรยาย "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" อังคาร, 07 เมษายน 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1434
4 ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1370
5 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จันทร์, 30 มีนาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1538
6 ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21" จันทร์, 30 มีนาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1690
7 อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2093
8 ราชภัฏเพชรบุรีกอล์ฟ 2013 พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2054
9 กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2251
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ” พุธ, 17 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2445
11 ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เลื่อนกำหนดการเป็น 16 พ.ย.2554 ศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2011 วันณพงค์ วงศ์พานิช 2794
12 ภาษาไทยเพื่อน้องๆ อังคาร, 04 ตุลาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 2741
13 กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน อังคาร, 04 ตุลาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 3009
14 การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21 อังคาร, 04 ตุลาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 3532
15 กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning อังคาร, 13 กันยายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 3619
16 คุณภาพสู่มาตรฐาน อังคาร, 13 กันยายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1742
17 สานฝันสู่งานบริการ พุธ, 31 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1780
18 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 พุธ, 24 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1836
19 ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ พุธ, 24 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1631
20 สมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย พุธ, 10 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1713
21 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554 พุธ, 10 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 2185
22 กำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พุธ, 10 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1929
23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย จันทร์, 01 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 948
24 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จันทร์, 01 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1395
25 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พุธ, 29 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1413
26 รับทุนโครงการครูพันธ์ใหม่นำร่อง พุธ, 29 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1360
27 ชนะเลิศการแข่งขันทักษาคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ พุธ, 15 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1090
28 ร่วมพิธีรับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 561
29 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1274
30 ฉายภาพยนตร์เฉลิม พระเกียรติ พุธ, 25 พฤษภาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 905
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 3

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting