ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
ข่าวทั่วไป
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ศุกร์, 16 ตุลาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1871
2 ขอเชิญชม การแสดงโขนชุด “นางลอย” พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1390
3 เชิญรับฟังการบรรยาย "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" อังคาร, 07 เมษายน 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1537
4 ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พฤหัสบดี, 02 เมษายน 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1472
5 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ จันทร์, 30 มีนาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1651
6 ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21" จันทร์, 30 มีนาคม 2015 สุนทร ชูเส้นผม 1808
7 อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2193
8 ราชภัฏเพชรบุรีกอล์ฟ 2013 พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2158
9 กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 พฤหัสบดี, 18 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2361
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ” พุธ, 17 เมษายน 2013 สุนทร ชูเส้นผม 2554
11 ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เลื่อนกำหนดการเป็น 16 พ.ย.2554 ศุกร์, 11 พฤศจิกายน 2011 วันณพงค์ วงศ์พานิช 2896
12 ภาษาไทยเพื่อน้องๆ อังคาร, 04 ตุลาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 2837
13 กลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาชนจีน อังคาร, 04 ตุลาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 3121
14 การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21 อังคาร, 04 ตุลาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 3638
15 กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning อังคาร, 13 กันยายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 3721
16 คุณภาพสู่มาตรฐาน อังคาร, 13 กันยายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1781
17 สานฝันสู่งานบริการ พุธ, 31 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1823
18 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 พุธ, 24 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1875
19 ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ พุธ, 24 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1670
20 สมาคมสหพันธ์นิสิต นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย พุธ, 10 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1756
21 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554 พุธ, 10 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 2227
22 กำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส พุธ, 10 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1965
23 ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย จันทร์, 01 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 985
24 ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จันทร์, 01 สิงหาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1431
25 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พุธ, 29 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1456
26 รับทุนโครงการครูพันธ์ใหม่นำร่อง พุธ, 29 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1399
27 ชนะเลิศการแข่งขันทักษาคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ พุธ, 15 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1127
28 ร่วมพิธีรับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 599
29 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 1311
30 ฉายภาพยนตร์เฉลิม พระเกียรติ พุธ, 25 พฤษภาคม 2011 สุนันทา รักษาราษฎร์ 940
 
« เริ่มแรกย้อนกลับ123ถัดไปสุดท้าย »
หน้า 1 จาก 3

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting