ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
ทีมลูกตาลเมืองเพชร เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (รอบคัดเลือก) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 เวลา 13:02 น.

     ผศ.วันชัย  ซันประสิทธิ์  และ อ.สราวุฒิ เชาวสกู  อาจารย์ที่ปรึกษา  พร้อมด้วย สมาชิกทีมและคณะทำงานทีมหุ่นยนต์ลูกตาลเมืองเพชร  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จะเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2552 (รอบคัดเลือก) ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2552 ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี

     ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมแข่งขันไม่ต่ำกว่า  80  ทีม จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศภายใต้ชื่อเกมการแข่งขัน “ร่วมตะลุย  ลั่นกลองชัย” ซึ่งเป็นกติกาการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น(เจ้าภาพ) กำหนดขึ้นมา  ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในโอกาสต่อไป ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์  ข้าราชการ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมส่งแรงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมลูกตาลเมืองเพชร  ในการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จเหมือนดังเช่นปีที่ผ่านมา   

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting