ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
นักธุรกิจและกรรมการโรงเรียนจีนจากจังหวัดสมุทรสงคราม เยี่ยมชมงานการสอนนักศึกษาจีนของสาขาวิชาภาษาไทย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 04 พฤษภาคม 2009 เวลา 14:58 น.

          นายกำชัย  รังสิยานันต์  ประธานบริษัท สหชัย ซีฟู๊ดส์ จำกัด  และนายปิยะ  สุทธิสมบูรณ์  รองประธานมูลนิธิโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิง  จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเรียน  ดูงานการจัดการสอนนักศึกษาจีนของสาขาวิชาภาษาไทย  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552  ณ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โดยมี ผศ.รพีพรรณ  เทียมเดช  ให้การต้อนรับและ นำชมการสอนนักศึกษาจีน  พร้อมทั้งให้คณะ ดูงานได้ซักถามข้อมูลจากนักศึกษา  ตลอดจน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามถึงแนวทางการฝึกงานและสมัครงานในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting