ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
มรภ.สกลนคร ศึกษาดูงาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2009 เวลา 13:19 น.

 

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่  ในระหว่างวันที่ 20-23 เมษายน 2552  ซึ่งมีกิจกรรมศึกษาดูงาน    จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในการนี้ได้ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ณ สำนักงานคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ในอังคารวันที่ 21 เมษายน  2552  เวลา 08.30-09.30 .  โดยมี ผศ.เชาวลิต  คงแก้ว  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี  คณาจารย์และพนักงานของคณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting