ข่าวทั่วไป ฉบับ 118 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018 เวลา 22:03 น.

บอกกล่าวเล่าเรื่อง โดย งานสื่อสารองค์กร

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ในช่วงเดือนนี้ทุกท่านได้พบกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว หรือในบางวันมีพายุฝน ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนต้องเจ็บป่วย อาจจะเป็นไข้หวัดหรือมีอาการไอ ถึงแม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ต้องขอให้ไปพบแพทย์จะเป็นการดีที่สุด และอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวท่านเองด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหาร กินอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มติดไปด้วยสัก 1 คัน สามารถป้องกันได้ทั้งแดดและฝน การออกกำลังกายก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ ถ้าเราออกกำลังกายทุกวันหรือสัปดาห์ละ 3-4 วันก็ยังดี และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพียงเท่านี้สุขภาพดีก็จะคงอยู่กับเราตลอดไปค่ะ

ในช่วงนี้หลายหลายท่านอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัยหลายๆ ด้านอาทิ มีป้ายบอกทาง ป้ายบอกชื่อถนนอันสวยงาม อาจจะแปลกตาไปบ้าง ในส่วนของจอ LED ซึ่งกำลังดำเนินการติดตั้งบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย และด้านหน้าอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (เดิม) ใกล้จะเสร็จแล้ว ท่านใดที่ต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท่านทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวก็เตรียมข้อมูลประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท่านกันได้เลยนะคะโดยติดต่อที่งานสื่อสารองค์กร อาคารวิทยาภิรมย์ ชั้น 1 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 032-708612 หมายเลขภายใน 8612 และ 1101 ค่ะรดน้ำขอพร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมรดน้ำขอพร นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองโครงการร่วมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี 2561 : รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำนักศึกษาร่วมจัดนิทรรศการ เนื่องในโครงการ "ร่วมใจรักษ์หาด คืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลไทย ประจำปี 2561" และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำโดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม บริเวณชายทะเลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2561 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2561 เมื่อวันที่22 มีนาคม 2561 เวลา 07:00 . สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษฎี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการ

โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรียามเช้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนได้พบปะสนทนาหารือข้อราชการและข้อเสนอแนะ พร้อมกับร่วมรับประทานอาหารเช้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบุรีพัฒนาโรงเรียน : นักศึกษาชมรมปฐมวัยร่วมใจ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมแต่งแต้มสีสันให้แก่โรงเรียนบ้านสามเรือนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้เป็นการเสริมสร้างความเป็นจิตสาธารณะให้กับนักศึกษา รู้จักการเป็นผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรับมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับมอบเงินจากนายหิรัญ ศุภมณีวิทย์ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนและชุมชนสัมพันธ์ บริษัทเมืองรีสอร์ทชะอำจำกัด เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ห้องรับรอง VIP ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


สำหรับการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้จัดการแข่งขันขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ .. 2547 โดยเฉพาะมาตรา 9 กล่าวคือ "มหาวิทยาลัยจะปฏิเสธการรับสมัครผู้ใดเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือยุติ หรือชะลอการศึกษาของนักศึกษาผู้ใด ด้วยเหตุเพียงผู้นั้นขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆแก่มหาวิทยาลัยมิได้" มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีนักศึกษาที่ขาดแคนทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า 30% ของนักศึกษาทั้งหมด หรือประมาณ 3,300 คนลงพื้นที่จังหวัดภาคอีสาน : คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยอาจารย์ชนาธิป บุปผามาศ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน อาจารย์อาทิตย์ จันทร์แจ่มใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาพละศึกษา และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เพื่อให้นักศึกษารู้จักและเข้าใจตนเอง เช่น ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนแนะนำการเข้าศึกษาต่อคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีให้แก่นักเรียนที่สนใจ ซึ่งมีทั้งหมด 8 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนบุญวัฒนา โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย โรงเรียนกัลป์ยาณวัตร โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร โรงเรียนปากสวยพิทยาคม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และโรงเรียนอุดรพัฒนาการร่วมงานเพชรบุรีดีจัง ยังเป็นๆ : เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว เป็นประธานพิธีเปิดเวทีลานวัฒนธรรม ลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย ในงานเพชรบุรีดีจัง ยังเป็นๆ ทั้งนี้ในวันเดียวกันและวันที่ 18 มีนาคม 2561 ฝ่ายวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนำโดยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้นำคณะลิเกนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมกับคณะปี่พาทย์ลิเก โดยอาจารย์ฐานิสร์ พรรณรายณ์ อาจารย์โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) โดยมีประชาชนให้ความสนใจรับชมอย่างเนืองแน่น ยังนำเสียงหัวเราะสนุกสนานมาสู่ผู้ชมอีกด้วยเลี้ยงขอบคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกีฬาและทักษะวิชาการ ....สัมพันธ์ : วันที่ 4 เมษายน2561 เวลา 18:00 . ลานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและขอบคุณบุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ กีฬาและทักษะวิชาการ ....สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ในงานดังกล่าวได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษาที่ร่วมทำการแข่งขันประกอบด้วยทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคมศึกษา ด้านนิติศาสตร์ ด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว ด้านภาษาไทย ด้านภาษาจีน ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ด้านสารสนเทศศาสตร์ ด้านการเขียนแผนธุรกิจ ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านนวัตกรรมอาหาร ด้านการศึกษาปฐมวัย และด้านหุ่นยนต์ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการเลี้ยงสังสรรค์และการแสดงดนตรีของมหาวิทยาลัยฯ ให้ได้รับชมกันอีกด้วยนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ : เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ โดยอาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมนำเสนอบทความในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม" ครั้งที่ 4 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามทัศนศึกษาและร่วมงาน ....สัมพันธ์ : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ (สาขาวิชานาฏดุริยางคศาสตร์) และอาจารย์เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล (คณะครุศาสตร์) นำคณะนักศึกษาร่วมทัศนศึกษา แสดงระบำยักษ์แคระ และร่วมส่งนักร้องประกวดร้องเพลง ในงานศิลปวัฒนธรรม ....สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย App inventor 2 : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ ดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างแอพพลิเคชั่นด้วย App inventor 2 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26202 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดยคุณโกสิน สุขุม และ คุณศิริ บัวสุริยาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ในระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26206 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดยอาจารย์ วรรณนภา โพธิ์ผลิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอบใบรับรองความสามารถของ Microsoft Office Specialist (MOS: Microsoft Word 2016) ในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์26206 อาคารราชพฤกษ์ (อาคาร 26) วิทยากรโดยนายมนตรี กลิ่นอ่อน และนายวิรัตน์ พุทธาพร


01 ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 . - 12:00 . ห้องประชุมชั้น 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) การพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรี ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และดำเนินการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเตรียมความรู้และความพร้อมด้านวิชาการให้กับอาจารย์ นักศึกษาและคณะกรรมการของชุมชนหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี กับหน่วยงานต่างๆ นำโดยนายอำเภอเมืองเพชรบุรี ปลัดอำเภอเมืองเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลหาดเจ้าสำราญ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และนายกเทศมนตรีหาดเจ้าสำราญ02 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 . - 13:00 . คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสถาบันพี่เลี้ยง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เรณู พุกบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ได้นำคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมทั้งเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อตรวจประเมินคุณภาพ ประเมินผลการปฏิบัติงาน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางพยาบาลต่างๆ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และการจัดการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ปีการศึกษา 2560 และแผนการพัฒนาปีการศึกษา 2561 ของคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งสัมภาษณ์อาจารย์และนักศึกษาทุกชั้นปี03 สภาการพยาบาลตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์

สภาการพยาบาลเข้าตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อมาตรวจเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาการพยาบาลและผดุงครรภ์ใหม่ เมื่อเวลา 09:00 . ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่เป็นคณะทำงานตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันการศึกษา จำนวน 3 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร เชาว์เมธากิจ ประธานคณะทำงาน ดร.ลิลลี่ ศิริพร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการจากสภาการพยาบาล มีการเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการพยาบาล ห้องสมุด ห้องทำงานของผู้บริหารและอาจารย์ของสถาบัน รวมทั้งศึกษาเอกสารและแหล่งข้อมูล สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากสภาการพยาบาลเป็นอย่างมากในการพัฒนาของคณะฯ ในการจัดการเรียนการสอน และผลการประเมินของสภาการพยาบาลผ่านการประเมินทุกข้อ04 คณะพยาบาลศาสตร์ออกหน่วยให้บริการวิชาการ

ฝ่ายงานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์นำทีมโดยอาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ได้ออกหน่วยให้บริการวิชาการในโครงการ "เพชรบุรีเข้มแข็ง รัก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์" (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:00 . - 13:00 . พื้นที่วัดพุพลู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมให้บริการด้านสุขภาพกับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้โครงการที่จังหวัดเพชรบุรีกำหนดขึ้น และยังสนับสนุนและส่งเสริมประสบการณ์ตรงให้แก่นักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้ และได้รับความรู้ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของชุมชนตามนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ โดยผู้รับบริการเป็นประชาชนที่มารับบริการในเขตพื้นที่จะได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ ตรวจร่างกายเบื้องต้น และได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย ทั้งในด้านการสร้างเสริมสุขภาพด้วยความรู้ด้านสาธารณสุขศาสตร์ และการป้องกันโรคได้ถูกวิธีและเหมาะสม ซึ่งผู้ให้บริการจะเป็นอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 15 คน และนักศึกษา จำนวน 30 คน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และการแพทย์แผนไทย05 การสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาที่ผ่านการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขในระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ ตำบลไร่ส้ม ตำบลบ้านลาด ตำบลหนองขนาน ตำบลต้นมะพร้าว ตำบลต้นมะม่วง ตำบลนาวุ้ง ตำบลท่าแลง ตำบลนาพันสาม และตำบลบ้านหม้อ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข มีการนำเสนอผลงาน และจัดบูธนิทรรศการนวัตกรรมของนักศึกษา โดยมีอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และเยี่ยมชมนิทรรศการนวัตกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ซึ่งมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆ จำนวน 7 แห่ง มาร่วมพูดคุย แนะนำ และสรุปผลการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting