ขอเชิญชม การแสดงโขนชุด “นางลอย” PDF พิมพ์ อีเมล
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 00:00 น.

       ขอเชิญชม การแสดงโขนชุดนางลอยวันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 . อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชานาฎดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแสดง ชั้นปีที่ 3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บัตรราคา 80 บาท/นักเรียน, นักศึกษา 50 บาท บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ชมฟรี


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting