ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 11:37 น.

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ ลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting