ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 12:44 น.

          งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 9 อาคารวิทยาภิรมย์

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting