ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 12:18 น.

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในหัวข้อ "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting