ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting
ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2015 เวลา 12:18 น.

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในหัวข้อ "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21" โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วันพุธ ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting