อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 15:06 น.

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะอนุกรรมการอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ภาษาบาฮาซามาเลเซีย ภาษาเวียดนามและภาษาพม่า ในระหว่างวันที่ 18 มีนาคม – 11 เมษายน 2556 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำในอาเซียน 4 สถาบัน ได้ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์รวม 11 ท่านมาร่วมเป็นวิทยากรในโครงการนี้

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting