ราชภัฏเพชรบุรีกอล์ฟ 2013 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนทร ชูเส้นผม   
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2013 เวลา 14:48 น.

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานจัดการแข่งขัน “ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013” แถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มูลนิธิพระราชกวี (อํ่า ธมฺมทตฺโต) และสมาคมศิษย์เก่าราชภัฏเพชรบุรี จัดการแข่งขัน “ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013” เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 ณ สนามกอล์ฟศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก สวนสนประดิพัทธ์ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นั้น กิจกรรมดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีตามวัตถุประสงค์ทุกประการกล่าวคือการได้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง การได้เชื่อมความสามัคคีกับองค์การและหน่วยงานภายนอก และการสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนกิจการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

 

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting