ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เลื่อนกำหนดการเป็น 16 พ.ย.2554 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย วันณพงค์ วงศ์พานิช   
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2011 เวลา 17:47 น.

เลื่อนเป็นวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ บริเวรชั้นล่าง อาคารแพทย์แผนไทย
(อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ หลังเก่า)
ผู้ประสงค์บริจาคโหลิตแจ้งได้ที่คุณแก้วตา หน่วยบริการอนามัย อาคาร 2 

     ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน "ร่วมบริจาคโลหิต" ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00-12.00 น.  บริเวณชั้นล่างอาคารแพทย์แผนไทย (อาคาร 2) 

"บริจาคโลหิต การให้ที่ยิ่งใหญ่ ที่ไม่ต้องใช้เงินตรา"

"บริจาคโลหิต ให้ชีวิต เพื่อนมนุษย์" 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting