ภาษาไทยเพื่อน้องๆ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 04 ตุลาคม 2011 เวลา 10:50 น.

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการ “ภาษาไทยเพื่อน้องๆ” เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพูดของนักเรียน   เพื่อฝึกการพูดในด้านต่างๆ  เช่น  การพูดแนะนำตัว  การพูดเล่าเรื่อง  เพื่อให้นักเรียนรู้ความสำคัญของ  “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting