กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันอังคารที่ 13 กันยายน 2011 เวลา 09:15 น.

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการ “กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ  โดยวิทยากร  ผศ.อาภรณ์   ใจเที่ยง  และคณะ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์  มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning   และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting