สานฝันสู่งานบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2011 เวลา 15:28 น.นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสานฝันสู่งานบริการปี 54 ในหัวข้อเรื่อง ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2554 ณ โรงเรียนท่ายางวิทยา เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนและประสบการณ์ในการฝึกงานโรงแรมมาถ่ายทอดให้กับน้องๆเพื่อเป็นตัวเลือกในการศึกษาต่อในอนาคต
 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting