ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 13:00 น.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2จากการประกวดพ่อครัวมืออาชีพระดับเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1


โครงการการประกวดพ่อครัวมืออาชีพ  ระดับเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1  PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2011  เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานวงการ “อาหารและเครื่องดื่ม” ในเมืองพัทยาและภาคตะวันออก  โดยสร้างกิจกรรมที่ดึงดูดต่อนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยภายในงานประกอบด้วย  การแข่งขันความสามารถทางวิชาชีพของคนโรงแรม  และงานมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม  อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จัดส่งนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมในการแข่งขันจำนวน 2 ทีม  ผลปรากฏว่า  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ  อันดับ 2 (เหรียญทองแดง และวุฒิบัตร)  ในประเภทอาหาร  THAI  FUSION  FOOD จากการเข้าร่วมโครงการ การประกวด พ่อครัวมืออาชีพระดับเยาวชน ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 1 PFHE Junior Chef Culinary Team Challenge 2011 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2554 @ PEACH : ROYAL CLIFF BEACH RESORT

นักศึกษาที่เข้าร่วมในการแข่งขัน มีดังนี้  นายสัณห์พิชญ์  นนทรี  นางสาวเสาวภา  แฉ่งฉายา  และนางสาวอัญชลี  มีคง  นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์  ชั้นปีที่ 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    โดยมี  อาจารย์ณปภา  หอมหวล  เป็นผู้ควบคุมดูแล

สำหรับรายการอาหารที่ใช้ในการเข้าประกวดครั้งนี้ คือ  ส้มตำม้วน/ส้มตำซ่อนรูป   ซุปกะหล่ำปลีสอดไส้สาหร่าย  และสปาเก็ตตี้ห่อหมกปลาหมึกใบชะคราม

ทำไมถึงทราบว่ามีการแข่งขัน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ติดต่อมาทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ว่ามีการประกวดพ่อครัวมืออาชีพ  ระดับเยาวชน  ชิงแชมป์ประเทศไทย  ครั้งที่ 1

มีแนวคิดอย่างไรจึงคิดทำเมนูนี้ขึ้นมา : เพราะพวกเรามาคิดกันว่า  ในจังหวัดของเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างที่จะนำมาทำอาหาร  การนำวัตถุดิบ (ผักพื้นบ้าน) ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ต้องการทำอาหารที่ใช้วัตถุดิบและมีส่วนผสมที่ราคาไม่แพง  อาหารรสอร่อย  และมีรูปแบบของการตกแต่งที่สวยงาม  ด้วยการใส่ไอเดียในการผสมผสาน จากรสชาติ  การตกแต่งที่สวยงามและความสดอร่อย

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง : สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 7 ประเภท  ดังนี้  1. รสชาติ 30 คะแนน  2. การนำเสนอแนวความคิดในแบบ Thai Fusion Food 20 คะแนน  3. ระดับความยากและความคิดสร้างสรรค์  15 คะแนน  4. ความพร้อมของการจัดเตรียมอุปกรณ์  10 คะแนน  5. อนามัยความสะอาด  10 คะแนน  6. การจัดเตรียมและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  10 คะแนน  7. การจัดแสดงและขนาดของการเสริฟ  5 คะแนน  รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน

ใช้หลักในการฝึกทำอาหารอย่างไร : การฝึกหัดในการทำเมนูต่าง ๆ แยกเป็นข้อ ๆ ดังนี้

1. ตรงเวลา (เพราะมีเวลาในการฝึกซ้อมน้อยมาก)

2. มีวินัยและความอดทน เพราะในการฝึกซ้อมต้องฝึกซ้อมในช่วงเวลาหลังจากเลิกเรียน  มีเวลาประมาณ 9 - 10 วัน  ก่อนวันทำการแข่งขัน

3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  โดยอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและนักศึกษา  จะช่วยกันคิดเมนูอาหาร  และช่วยกันออกแบบในการตกแต่งอาหารร่วมกัน

4. เรื่องของความสะอาด  เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  ในการปรุงอาหารจะต้องทำไปเก็บไปเพื่อให้เกิดความสะอาดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ประกอบอาหาร

5. ต้องมีการวางแผนที่ดี  จะต้องรู้ว่าใครทำหน้าที่อะไร  ต้องเตรียมอะไรบ้าง  ในการแข่งมีเวลาให้แค่ 90 นาที (เริ่มตั้งแต่การเตรียมไปจนถึงการจัดเสริฟ/จัดโชว์)  โดยฝ่ายจัดงานเตรียมอุปกรณ์ให้คือเตาแก๊ส 2 หัว  และต้องเตรียมอาหาร 2 ชุด  สำหรับโชว์ 1 ชุด  กรรมการชิม 1 ชุด

พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายสัณห์พิชญ์  นนทรี  นางสาวเสาวภา  แฉ่งฉายา  และนางสาวอัญชลี  มีคง  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2554  ณ ชั้น 9  อาคารวิทยาภิรมย์ 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting