ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2011 เวลา 12:38 น.ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จัดพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ   แด่  พระครูพิทักษ์ศิลปาคม  (นุชิต  วชิรวุฑโฒ )  เจ้าอาวาสวัดขนอม   จังหวัดราชบุรี   โดยมี  พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและองคมนตรี   เป็นประธานถวายปริญญาบัตร   และได้รับเกียรติจาก  นายสุเทพ  โกมลภร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ร่วมพิธี


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting