กำหนดการพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2011 เวลา 10:37 น.
กำหนดการ

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส

คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

วันพฤหัสบดี ที่ 11  สิงหาคม  2554   เวลา 17.00 น.

ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

----------------------------

เวลา

17.00    น.                - นักศึกษา  พนักงาน  ข้าราชการ  คณาจารย์ ผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

พร้อมกัน ณ  สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

17.30    น.                -  หน่วยงานวางพานพุ่มถวายพระพร

                              -  ประธานเปิดกรวยเครื่องราชสักการะและอ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

                              -  จุดเทียนชัยถวายพระพร

                              (ทุกคนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  และเพลงสดุดีมหาราชา)

                              -  ประธานในพิธีลงนามถวายพระพร

                              -  พิธีมอบทุนการศึกษา

  

                            -  พิธีมอบรางวัลการแต่งกลอนเทิดพระเกียรติพระคุณแม่

                              -  พิธีมอบโล่แม่ดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2554

                              -  พิธีมอบเกียรติบัตรลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

                              -  การแสดงเทิดพระเกียรติ   1  ชุด

                              -  การแสดงจากชุมชน  1  ชุด

                              -   เสร็จพิธี

การแต่งกาย 1.  อธิการบดี  แต่งชุดปกติขาว

                 2.  คณาจารย์  ข้าราชการ  แต่งชุดสุภาพ/ชุดปฏิบัติงาน/เสื้อสีฟ้า

                 3.  เจ้าหน้าที่  คนงาน  แต่งชุดปฏิบัติงาน

                 4.  นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษา

                 5.  แขกผู้มีเกียรติสวมเสื้อสีฟ้า  หรือ  เครื่องแบบต้นสังกัด

ลำดับการวางพานพุ่มถวายพระพร

สำนักงานอธิการบดี

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ให้การศึกษาภายนอกที่ตั้ง

สภาคณาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

อบต.โพไร่หวาน

อบต.นาวุ้ง

อบต.สำมะโรง

อบต.ดอนยาง

อบต.ต้นมะม่วงหมายเหตุ หน่วยงานจัดเตรียมพานพุ่มจำนวน 1 คู่  พร้อมผู้เชิญพานพุ่ม 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting