ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 09:46 น.


ผศ.นิวัต  กลิ่นงาม   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร    


    ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยจาก 10 ประเทศ ในกลุ่มเอเชีย  เช่น  บรูไน กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไทย  และ เวียดนาม  ที่เดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของสถาบันระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย ระหว่างวันที่  25-29  กรกฏาคม  2554  ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำมาพัฒนา และเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในด้านอุดมศึกษา อีกทั้งยังเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting