ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันจันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2011 เวลา 09:41 น.


ผศ.นิวัต  กลิ่นงาม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)   กับ  ดร. Margianti   อธิการบดีของมหาวิทยาลัย  Gunadarma  Jalan Raya  Margonda 100  ประเทศอินโดนีเซีย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการแลกเปลี่ยนร่วมกับเน้นเป็นพิเศษในด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการ


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting