สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2011 เวลา 15:25 น.

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   ผศ.ศรชัย   เย็นเปรม   นากยกสมาคมศิษย์เก่า   ประชุมใหญ่สามัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เพื่อแถลงนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานสมาคมศิษย์เก่า  โดยจะมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์ประสานงานกับศิษย์   มุ่งมั่นผดุงไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติคุณและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   จัดงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อศิษย์เก่า   และบริหารจัดองค์กรให้ความมุ่งคงยั่งยืนสืบไป

 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting