ชนะเลิศการแข่งขันทักษาคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 10:24 น.

นักศึกษาคณะวิทยาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ


นักศึกษาคณะวิทยาการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   ชนะเลิศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ    Microsoft  Office   ภายใต้ชื่อ

โครงการ  Microsoft  Office  Specialist  Olympic  2011  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  นั้น

ในการนี้คณะวิทยาการจัดการ  ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft  Office  Specialist  Olympic  2011  รอบคัดเลือกภาคกลาง  ในวันที่  31 มีนาคม 

2554  ณ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ  ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ  ชนะเลิศระดับภูมิภาค  ดังนี้


1.  ประเภท  MS Word                ได้แก่      นายฉัฐวัสส์                          ตาทอง

                                                            นางสาวศิริวรรณ                    รูปทอง

                                                            นายสุรัตน์                            กันชิงแก้ว

2. ประเภท  MS  Excel                ได้แก่     นายวิษณุ                             คชรัตน์

                                                            นางสาวสินินธร                      ใจรื่น

                                                            นางสาวจอมใจ                      เพิ่มผล

3.ประเภท  MS  Talent              ได้แก่       นางสาวศศิวิมล                      กาหลง

                                                           นางสาวอาริษา                       ทองดี

                                                           นายสุรัตน์                             กันชิงแก้ว

 และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  ในวันที่  31  พฤษภาคม  2554  ณ  วิทยาลัยเทคนิคสยาม  ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ 

ชนะเลิศประเภท  MS  Talent  ระดับประเทศ       ได้แก่                 นางสาวศศิวิมล                    กาหลง

                                                                                         นางสาวอาริษา                      ทองดี          

รางวัลชมเชยอันดับ 1                                    ได้แก่                  นายสุรัตน์                           กันชิงแก้ว

 


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting