ร่วมพิธีรับทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย สุนันทา รักษาราษฎร์   
วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 15:05 น.

       สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ดำเนินจัดพิธีปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครองและมอบทุนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่กัว และทุนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติตามข้อตกลงของมหาวิทยาลัย ของนักศึกษาที่ได้รับทุน

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนอันทรงเกียรตินี้  ในการนี้จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครอง 


 

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting