หน่วยงานภายใน มรภ.พบ.Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนทร ชูเส้นผม - avatar สุนทร ชูเส้นผม วันที่ 18 เม.ย. 2013 Hits:731

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะอนุกรรมการอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ภาษาบาฮาซาอินโด...

Read more

ราชภัฏเพชรบุรีกอล์ฟ 2013

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนทร ชูเส้นผม - avatar สุนทร ชูเส้นผม วันที่ 18 เม.ย. 2013 Hits:660

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานจัดการแข่งขัน “ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013” แถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มูลนิธิพระราชกวี (อํ่า ธมฺมทตฺโต) และสมาคมศิ...

Read more

กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนทร ชูเส้นผม - avatar สุนทร ชูเส้นผม วันที่ 18 เม.ย. 2013 Hits:782

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ดูรายละเอียด (230.6 kB)

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ”

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนทร ชูเส้นผม - avatar สุนทร ชูเส้นผม วันที่ 17 เม.ย. 2013 Hits:913

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 1 ...

Read more

ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เลื่อนกำหนดการเป็น 16 พ.ย.2554

หมวด : ข่าวทั่วไป วันณพงค์ วงศ์พานิช - avatar วันณพงค์ วงศ์พานิช วันที่ 11 พ.ย. 2011 Hits:1400

เลื่อนเป็นวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ บริเวรชั้นล่าง อาคารแพทย์แผนไทย(อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ หลังเก่า)ผู้ประสงค์บริจาคโหลิตแจ้งได้ที่คุณแก้วตา หน่วยบริการอนามัย อาคาร 2 ...

Read more

ภาษาไทยเพื่อน้องๆ

ภาษาไทยเพื่อน้องๆ

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 04 ต.ค. 2011 Hits:1380

Read more

การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21

การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตศตวรรษที่ 21

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 04 ต.ค. 2011 Hits:1830

Read more

กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning

กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Active Learning

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 13 ก.ย. 2011 Hits:2098

Read more

คุณภาพสู่มาตรฐาน

คุณภาพสู่มาตรฐาน

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 13 ก.ย. 2011 Hits:1264

Read more

สานฝันสู่งานบริการ

สานฝันสู่งานบริการ

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 31 ส.ค. 2011 Hits:1487

Read more

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศ  อันดับ 2

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 24 ส.ค. 2011 Hits:1565

Read more

ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ

ถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 24 ส.ค. 2011 Hits:1427

Read more

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554

 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2554

หมวด : ข่าวทั่วไป สุนันทา รักษาราษฎร์ - avatar สุนันทา รักษาราษฎร์ วันที่ 10 ส.ค. 2011 Hits:1858

Read more
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting