หน่วยงานภายใน มรภ.พบ.


คณะวิชาต่างๆ

หน่วยงานภายใน

ipv6 ready

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting

ข่าวประชาสัมพันธ์

Prev Next

ข่าว 6 ยุทธศาสตร์ ฉบับ 118 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข่าว 6 ยุทธศาสตร์ ฉบับ 118 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หมวด จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ วันที่ 20 พ.ค. 2018

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความโดดเด่นด้านอาหารและการท่องเที่ยว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่น...

Read more

ข่าวทั่วไป ฉบับ 118 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข่าวทั่วไป ฉบับ 118 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หมวด จดหมายข่าวดอนขังใหญ่ วันที่ 20 พ.ค. 2018

บอกกล่าวเล่าเรื่อง โดย งานสื่อสารองค์กร สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน ในช่วงเดือนนี้ทุกท่านได้พบกับอากาศที่ร้อนอบอ้าว หรือในบางวันมีพายุฝน ซึ่งก็ทำให้หลายๆคนต้องเจ็บป่วย อาจจะเป็นไข้หวัดหรือมีอ...

Read more

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558

การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 16 ต.ค. 2015

        การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ "ดอนขังใหญ่เกมส์" ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2558 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พิธีเปิด วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 17.00 ...

Read more

ขอเชิญชม การแสดงโขนชุด “นางลอย”

ขอเชิญชม การแสดงโขนชุด “นางลอย”

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 15 ต.ค. 2015

       ขอเชิญชม การแสดงโขนชุด “นางลอย” วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชานาฎดุริยางคศาสตร์ (นาฎยการแ...

Read more

เชิญรับฟังการบรรยาย "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21"

เชิญรับฟังการบรรยาย

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 07 เม.ย. 2015

          เชิญรับฟังการบรรยาย "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" โดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา ในวันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาภิรมย์ 1 มหาวิทยาลัยรา...

Read more

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 02 เม.ย. 2015

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรงานเฉลิ...

Read more

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 30 มี.ค. 2015

          งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนา...

Read more

ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย "ธรรมะกับการเรียนในศตวรรษที่ 21"

ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 30 มี.ค. 2015

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอเชิญรับฟังธรรมะบรรยาย โครงการ "การพัฒนาสมรรถนะความเป็นครู และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ในหัวข้อ "ธรรมะกับกา...

Read more

อบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 18 เม.ย. 2013

ศูนย์อาเซียนศึกษาและคณะอนุกรรมการอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้าน สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดอบรมภาษาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ภาษาบาฮาซาอินโด...

Read more

ราชภัฏเพชรบุรีกอล์ฟ 2013

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 18 เม.ย. 2013

พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานจัดการแข่งขัน “ราชภัฏเพชรบุรี กอล์ฟ 2013” แถลงว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มูลนิธิพระราชกวี (อํ่า ธมฺมทตฺโต) และสมาคมศิ...

Read more

กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 18 เม.ย. 2013

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา การลงทะเบียน และการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ดูรายละเอียด (230.6 kB)

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ”

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 17 เม.ย. 2013

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องศิลปะการให้บริการที่เป็นเลิศ ในระหว่างวันที่ 1 ...

Read more

ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิต เลื่อนกำหนดการเป็น 16 พ.ย.2554

หมวด ข่าวทั่วไป วันที่ 11 พ.ย. 2011

เลื่อนเป็นวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ บริเวรชั้นล่าง อาคารแพทย์แผนไทย(อาคาร 2 คณะวิทยาการจัดการ หลังเก่า)ผู้ประสงค์บริจาคโหลิตแจ้งได้ที่คุณแก้วตา หน่วยบริการอนามัย อาคาร 2 ...

Read more

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
วารสารดอนขังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting